Borgrätt och krigsrätt - studier rörande utveckligen av två svenska privilegierade jurisdiktioner

Författare
Kjell Å. Modéer
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lunds Universitet 1970 Sverige, Lund v, 304 sidor.