Borrning och dokumentation = - Drilling and documentation : borrningsteknik jämte metodik för geologisk datainsamling under borrnings gång

Författare
Olof Andersson
(O. H. Andersson.)
Genre
theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Dep. of quaternary geology Kvartärgeologiska avd., Univ., AV-centralen 1981 Sverige, Lund, Lund [4], xiv, 281 sidor. diagr., ill., tab. 29 cm