Bort över havet - en rapport om utvandringen till Amerika från Munktorps socken 1868-1930

Författare
Alf Eriksson
(Alf Eriksson, Gustaf Isaksson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1996 Sverige, Munktorp 47 sidor. : ill.