Borta bra, himma bäst - en bok om Malmö FF

Författare
Ken Olofsson
(Ken Olofsson, Olle Svenning foto: Pierre Mens)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Askild & Kärnekull 1976 Sverige, Stockholm 251 sidor. : ill. 22 cm 91-7008-647-8