Bortom förhandling - strategisk dialog i arbetslag

Författare
Jan Borgbrant
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
FA-rådet 1985 Sverige, Stockholm 254 sidor.