Bosanske narodne pjesme 1

Förlag År Ort Om boken ISBN
1954 Serbien och Montenegro (t.o.m. april 2007), Banja Luka 135 s : Ill., noter