Bosanske narodne pjesme 4

Förlag År Ort Om boken ISBN
1964 Serbien och Montenegro (t.o.m. april 2007), Banja Luka 481 sidor., [därav 242 nots.].