Bostadens grannskap, Exempelsamling - råd och anvisningar för planering av bostadsbebyggelse

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Statens planverk, LiberFörlag, Civiltr. 1976 Sverige, Stockholm, Stockholm 104 sidor. ill. 30 cm