Bostadens grannskap - råd och anvisningar för planering av bostadsbebyggelse

Författare
(Statens planverk teckningar av Stefan Alenius.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Statens planverk, LiberFörlag 1975 Sverige, Stockholm 20 sidor. ill. 25 cm