Bostadsförvaltning i förändring

Författare
Anna-Lena Högberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
KTH 1984 Sverige, Stockholm 24 sidor. : ill.