Bostadsklimatet i murverkshus och betonghus - två års jämförande studier av temperatur-, fukt- och ventilationsförhållanden

Författare
Hans E. Ronge
(Hans E. Ronge.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Civiltr. 1961 Sverige, Stockholm, Stockholm 59 sidor. ill.