Bostadstyp och manlig lungcancer - en fall-referent studie i norra Sverige - ASF 591

Författare
Lena Damber
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Onkologiskt centrum, Regionsjukhuset i Umeå 1982 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, Umeå 5 sidor.