Botanical studies dedicated to Gunnar Harling

Författare
(Edited by Lennart Andersson and Uno Eliasson.)
Genre
Festschrift
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Nordic Journal of Botany 1987 Danmark, Copenhagen 282 sidor. [9] pl.-s. ill.