Botanische Untersuchungen in Zentral-Afrika - (Mit 22 Tafeln und 1 Karte.)

Författare
Robert Elias Fries
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1914-1916 Sverige, Stockholm