Botaniska bilder till allmänheten - om utgivningen av Carl Lindmans Bilder ur Nordens flora

Författare
Gunilla Törnvall
(Gunilla Törnvall.)
Genre
theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Atlantis 2013 Sverige, Stockholm, Lettland 484 sidor. ill. 25 cm 978-91-7353-609-7