Botaniska studier tillägnade professor Bergianus Robert Elias Fries 19 11/7 36

Författare
Robert Elias Fries
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Almqvist & Wiksell 1936 Sverige, Uppsala xij, 527s., 11 pl.-bl., 1 portr.-bl. : ill.