Both sides of the Öresund - reportage from Sjælland and Skåne

Författare
Tomas Polvall
(Tomas Polvall & Henrik Björnsson translation: Greg McIvor.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Accent, Kristianstads boktr. 2004 Sverige, Kristianstad, Kristianstad 168 sidor. färgill. 22 cm