Botticellis Primavera - eller åter till guldåldern

Författare
Anita Klintsell-Pettersson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Göteborgs universitet. Konstvetenskapliga institutionen 1995 Sverige, Göteborg 160 sidor. : ill. (vissa i färg)