Bout-de-cannelle - roman

Författare
Lars Ahlin
(Trad. du suédois par Jean-Clarence Lambert)
Genre
Roman
Språk
Franska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Librairie Arthème Fayard 1960 Frankrike, Paris 281 sidor.