Boxas för livet

Författare
Hans Erik Engqvist
(Hans Erik Engqvist illustrationer av Mattias Liljedahl.)
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
LL-förl., BTJ-tr. 1998 Sverige, Stockholm, Lund 80 sidor. ill. 22 cm