Brännbacken - särskild arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, del av fastigheterna Brännbacken 1:1 och Skeppsbol 1:69, Österåkers socken och kommun, Uppland

Författare
Kjell Andersson, arkeolog
(Kjell Andersson, Göran Wertwein)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Arkeologistik 2013 Sverige, Stockholm 17 sidor. : ill.