Bränsleceller i Japan - teknik och utvecklingsläge

Författare
Lars Sjunnesson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sveriges tekniska attachéer 1988 Sverige, Stockholm 29 sidor.