Bråstagatan och Trädgårdsgatan i Sala - förundersökning i form av schaktningsövervakning : RAÄ 62, Bråstagatan, Trädgårdsgatan, Sala stadsförsamling, Västmanland

Författare
Ulf Alström
(Ulf Alström.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Västmanlands läns museum 2006 Sverige, Västerås 10 sidor. ill.