Bröllop och fest - inspiration till dukningar och kort

Författare
Katarina Ehn-Olsson
(Katarina Ehn-Olsson foto: Mari Eriksson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Hobbyförlaget, Malmö printing 2009? Sverige, Malmö, Malmö 118 sidor. ill. 27 cm 978-91-978563-0-0