"Bröllopsbesvär och födslovåndor" - en studie av grundskollärarutbildningen i Linköping läsåren 1988/89-1989/90 : rapport november 1990

Författare
Jan-Anders Hedenquist
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Utbildnings- och forskningsnämnden, Univ. 1991 Sverige, Linköping [2], 206 sidor. : ill., diagr., tab. 21 cm
Utbildnings- och förskningsnämnden, Univ. 1990 Sverige, Linköping 13 sidor.