Bra böckers Hexikon - en sagolik uppslagsbok

Författare
Alf Henrikson
(Alf Henrikson, Disa Törngren, Lars Hansson.)
Genre
Bok, Encyklopedi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bra böcker 1981 Sverige, Höganäs, Belgien 423 sidor. ill 28 cm