Bra dricksvatten - inte en självklarhet

Författare
Christina Nordensten
(Text & idé: Christina Nordensten)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Livsmedelsverket cop. 2004 Sverige, Uppsala 12 sidor. 91-7714-168-7
Statens livsmedelsverk cop. 1999 Sverige, Uppsala 11 sidor. 91-7714-119-9