Organiska syror - naturlig förekomst av bensoesyra, salicylsyra och andra organiska syror, bl a fenoliska syror

Författare
Ingrid Malmheden Yman
(Text: Ingrid Malmheden Yman och Ulla Edberg)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Statens livsmedelsverk 2010 Sverige, Uppsala 10 sidor. 91-7714-197-0
Livsmedelsverket cop. 2007 Sverige, Uppsala 27 sidor. ill. 978-91-7714-197-6