BraVå - bra vård för äldre : kvalitetskriterier för vård och omsorg av äldre

Författare
(Vårdförbundet.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Vårdförbundet 2000? , Stockholm 56 sidor.