Braheholmen - reparationerna mellan 2000 och 2003 : antikvarisk kontroll : Axholm 1:4, Fläckebo socken, Västmanlands län

Författare
Rolf Hammarskiöld
(Rolf Hammarskiöld.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kulturmiljöavdelningen, Västmanlands läns museum 2005 Sverige, Västerås 13 sidor. ill.