Branding.com - online branding for marketing success

Författare
Deborah Kania
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
NTC Business Books in conjunction with the American Marketing Association c2001 USA, Chicago xvii, 285 sidor. : ill. 24 cm 0-658-00307-0