Brannen på slottet

Författare
Constance Heaven
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
bokklubben God underholdning 1980 Norge, Oslo 239 sidor. 82-586-0010-9