Branschkommitténs rapport - måleribranschens framtid

Författare
Svenska målareförbundet
Genre
Konferenspublikation
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svenska målareförbundet 1984? Sverige, Stockholm 69 sidor.