Braständaren och iakttagaren - engelsk press och journalistik 1695-1825

Författare
Göran Leth
(Göran Leth.)
Genre
Bok, theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
B. Östlings bokförl. Symposion, B. Östlings bokförl. Symposion 1996 Sverige, Eslöv, Stehag 336 sidor. ill. 22 cm