Bredda smörgåsar och vackra smöruppläggningar

Författare
Thora Holm
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Förf., Seelig 1933 Sverige, Stockholm 56 sidor. : ill.
Hemmas förl. & Seelig 1930 Sverige, Stockholm 56 sidor. : ill.
Hemmas förl. 1927 Sverige, Stockholm 48 sidor. : ill. 22 cm