Bremnäs by

Författare
Åslög Svensson
(Åslög Svensson, Evert Samuelsson illustrationer: Arne Olbecker.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Fören. för historisk forskning i Torsby, Harestad och Lycke, RN-offset 1993 Sverige, Harestad, Habo 212 sidor. ill. 31 cm