Brev till en ung flicka

Författare
Gustaf Fröding
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Wahlström & Widstrand 2014 Sverige 125 sidor. 978-91-46-22403-7
MTM 2014 Sverige, Johanneshov 2 vol. (176 sidor. tryckt punktskrift)
Bonnier 1961 Sverige, Stockholm 105 sidor.
1952 Sverige, Stockholm 125 sidor.