Brev

Originaltitel
Briefwechsel
Författare
Nelly Sachs
(Nelly Sachs, Paul Celan översättning och kommentarer: Nelly Sachs brev - Margareta Holmqvist, Paul Celans brev - Lars-Inge Nilsson efterord: Jonas Ellerström.)
Genre
Brev, Biografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Ellerström, Bulls Graphics 2011 Sverige, Lund, Halmstad 119 sidor. 19 cm 978-91-7247-273-0