Röster i Sörmland - en antologi

Författare
(Håkan Boström illustrationer: Signe Aspenström ....)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
En bok för alla 1996 Sverige, Stockholm, Danmark 252 sidor. ill. 18 cm
Gleerup, Br. Ekstrand 1969 Sverige, Lund, Lund 387 sidor.
Gleerup, Br. Ekstrand 1967-1969 Sverige, Lund, Lund 2 vol.
Gleerup, Br. Ekstrand 1967 Sverige, Lund, Lund 290 sidor.