Briefe 1948-1955 und Nachlese

Författare
Thomas Mann
(Thomas Mann herausgegeben von Erika Mann.)
Genre
Korrespondens, Brev, Biografi
Språk
Tyska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Aufbau-Verlag 1968 Tyskland, Berlin 647 sidor.
S. Fischer 1965 Tyskland, Frankfurt am Main 654 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan