Briefe aus Leipziger Archiven

Författare
Felix Mendelssohn Bartholdy
(Hrsg.von Hans-Joachim Rothe u. Rei nhard Sceskus)
Språk
Tyska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Deutscher Vlg für Musik 1976 Tyska Demokratiska Republiken (t.o.m. 1990), Leipzig 290 sidor. : musiknoter
Deutscher Verlag für Musik 1972 Tyska Demokratiska Republiken (t.o.m. 1990), Leipzig 290 sidor. : ill.