Briefe der Nelly Sachs

Författare
Nelly Sachs
(Hrsg. von Ruth Dinesen und Helmut Müssener.)
Språk
Tyska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Suhrkamp Vlg 1984 Tyskland, Frankfurt am Main 394 sidor.