Briefwechsel, 1900-1949

Författare
Thomas Mann
(Thomas Mann, Heinrich Mann.)
Språk
Tyska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Fischer 1984 Tyskland, Frankfurt am Main lx, 494 sidor.
Fischer 1968 Tyskland, Frankfurt am Main lxi, 371 sidor.
1968 Tyskland, Frankfurt am Main 371 sidor.
Aufbau-Vlg 1965 Tyska Demokratiska Republiken (t.o.m. 1990), Berlin 252 sidor.