Briefwechsel 1932-1955

Författare
Thomas Mann
(Thomas Mann, Käte Hamburger hrsg. von Hubert Brunträger.)
Genre
Biografi, Korrespondens
Språk
Tyska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Klostermann 1999 Tyskland, Frankfurt am Main 201 sidor.
Fischer 1973 Tyskland, Frankfurt am Main xxxiv, 888 sidor.