Brigida di Svezia - santa e profeta

Språk
Italienska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Città Nuova 1997 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, Roma 151 sidor. ill.