Briljant svenska 1, Arbetsbok 1 / c Birgitta Emanuelsson, Lovisa Karlberg illustrationer: Maria Mannberg och Lou-Lou Pettersson

Författare
Birgitta Emanuelsson
Målgrupp
Barn/Ungdom
Genre
Läromedel
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gleerups 2009 Sverige, Malmö 96 sidor. ill. 30 cm 978-91-40-66772-4