Brobygge - ett internationellt perspektiv på ledarskap i politiskt styrda organisationer

Författare
Ingrid Tollgerdt-Andersson
(Ingrid Tollgerdt-Andersson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Landstingsförbundet, Svenska kommunförbundet 1999 Sverige, Stockholm 124 sidor.