Bronshästarna

Författare
Sven Fagerberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Wahlström & Widstrand 1974 Sverige, Stockholm 290 sidor. 91-46-12086-6
Söderström 1973 Finland, Helsingfors 291 sidor.
Wahlström & Widstrand, Beyrond 1973 Sverige, Stockholm, Malmö 290 s