Brott i välfärden - om brottslighet, utsatthet och kriminalpolitik : festskrift till Henrik Tham

Författare
(Redaktörer: Hanns von Hofer & Anders Nilsson.)
Genre
Festschrift
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet 2007 Sverige, Stockholm 463 sidor. diagr., tab.