Brott och nåd - studier i svensk statsrätt och straffrätt

Författare
Alvar Nelson
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Almqvist & Wiksell 1953 Sverige, Stockholm 144 sidor. : tab.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan